นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
3943382
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
3315
7304
3943382
Your IP: 154.92.49.218
Server Time: 2019-04-01 11:45:33

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)

Logo SDG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                 ปี 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) SDGs tables550 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รวมทั้งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
global goals Download: icon ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) new!(ปรับปรุง16มี.ค.61)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
icon สถานภาพเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ตามตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น
    • สถานะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ SDGs (ณ ก.ค.59)
    • PPT สถานภาพเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ SDGs (สำหรับการประชุมฯ 13 ก.ค. 59)
    • การประเมินสถานะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
      - คำชี้แจง การประเมินสถานะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนเกมที่กำลังฮิตตอนนี้
      - การตรวจสอบสถานะเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ SDGs
      - แบบฟอร์มรายงานการประเมินสถานะด้านเกมที่กำลังฮิตตอนนี้/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs(เบื้องต้น)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
      - แบบฟอร์มบันทึก Metadata และ คู่มือการบันทึก  

icon ปรับปรุงรายการตัวชี้วัด SDGs (241 ตัวชี้วัด) พร้อมคำแปล (.pdf, .xls

icon Provision Proposed Tiers for Global SDG Indicators (as of March 24, 2016) 
icon Timeline กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
icon Sustainable Development Goals (booklets)
icon Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable development
icon The IAEG-SDGs on SDGs indicators
    • Work plan & next step
    • Report - 28 April 2016
    • Report - 17 December 2015
icon 2030 Agenda and the SDGs: Indicator framework, monitoring and reporting (18 Mar 2016) 
Related Link: icon  
icon  
icon
icon
icon
icon
icon
Home./
สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ
โทร. 02-1417443 โทรสาร.02-1438121
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share

นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล