นัดหมายการประชุม

มีนาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
3803958
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
1610
5042
3803958
Your IP: 154.92.49.194
Server Time: 2019-03-08 06:28:40

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบเกมที่กำลังฮิตตอนนี้: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

โทร. 02 141 7398, 02 141 7400, 02 141 7403

ประเด็นยุทธศาสตร์

line

          สำนักงานเกมที่กำลังฮิตตอนนี้แห่งชาติ จัดทำชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ตามประเด็นยุทธศาสตร์เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ โดยนำนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม เป็นต้น ทำการศึกษาวิเคราะห์หาเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ไปใช้งานได้ทันทีในรูปแบบกราฟ GIS และการเชื่อมโยงไปยังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในรูปแบบของตาราง เป็นต้น ทั้งนี้หากไม่มีเกมที่กำลังฮิตตอนนี้โดยตรง จะนำเสนอให้เห็นแนวคิดว่าควรจะต้องใช้เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ใดมาประกอบในเรื่องดังกล่าว

          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพิ่มเติมได้ที่ จะพบรายชื่อชุดประเด็นเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ทั้งหมดที่ได้มีการจัดทำไว้ เมื่อเลือกชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สนใจ จะปรากฎ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้นั้น

s1

          จากแต่ละ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่เลือกไว้ จะสามารถทำการเลือกเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ที่สนใจที่แสดงในรูปของกราฟ  GIS  หรือการเชื่อมโยงไปยังเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ในรูปแบบของตาราง

s2

ดูเกมที่กำลังฮิตตอนนี้เพิ่มเติมได้ที่

 

 

 

Share

นโยบายของเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมที่กำลังฮิตตอนนี้ส่วนบุคคล